GitteHvorslev tilbyder individuelle samtaler eller samtaler, hvor en familie, en gruppe af venner eller medarbejdere har brug for en facilitator. Vi kan mødes hos jer eller I kan komme til mig, det afgørende er, at den fysiske placering er optimal for jer. I visse tilfælde kan samtalen også udspille sig som en walk and talk, ofte kan dette rum være befordrende for en samtale hvor der er brug for tid til tanker, der skal manifestere sig. Her er det naturligt at trække sig en smule, for så igen at deltage i dialogen.

Efter at have mistet en af sine kære, grundet en ulykke, sygdom, eller måske selvmord, kan man opleve at det bliver alt for svært at tale med hinanden i en familie. Det kan være forløsende at have en samtalepartner, der tager ansvar for samtalen. Vi tager udgangspunkt i den nærværende sorg, og vi fokuserer på, at I bliver i stand til at italesætte jeres personlige sorg og, at I finder meningen i og motivationen til at være med hinanden i denne udfordrende proces.

Min mission er at befordre den samtale, der giver jer mulighed for afklaring og indsigt, så I hver især kommer igennem de udfordringer I oplever. At I med tiden kommer til at forlige jer med sorgen, for således at give plads til lyset i livet igen. At I får italesat det ultimative svære – for hermed at skabe grundlag for at nå hinanden eller blot at kunne respektere hinanden.  

Den filosofiske vejledning:

Dialogen er baseret på din levede erfaring og det, der berører dig. Du begynder med at fortælle, hvad det er, der berører dig. Herefter vil vi sammen tænke kritisk og undrende. Vi tænker højt sammen, vi undersøger nye tanker og indsigter, som ikke var tilstede, før vi indledte vores samtale.

Denne form for dialog bygger på nærvær, tanker, stilhed, åbenhed og tillid. Her er ikke tale om en psykologiserende, forklarende eller problemløsende samtale. Her er tale om en samtale, der er afklarende i forhold til din måde at forholde dig til livet på.

 Derfor kan filosofi også virke frigørende, åbne nye horisonter og udfordre herskende ideer ved at levere modargumenter og alternative perspektiver på det velkendte”. (Larsen og Skov ”Mennesket i verden”. s.11).

© 2018 - 2019 by ps-design