top of page
Den filosofiske vejledning:

Dialogen er baseret på din levede erfaring og det, der berører dig. Du begynder med at fortælle, hvad det er, der berører dig. Herefter vil vi sammen tænke kritisk og undrende. Vi tænker højt sammen, vi undersøger nye tanker og indsigter, som ikke var tilstede, før vi indledte vores samtale.

Denne form for dialog bygger på nærvær, tanker, stilhed, åbenhed og tillid. Her er ikke tale om en psykologiserende, forklarende eller problemløsende samtale. Her er tale om en samtale, der er afklarende i forhold til din måde at forholde dig til livet på.

 Derfor kan filosofi også virke frigørende, åbne nye horisonter og udfordre herskende ideer ved at levere modargumenter og alternative perspektiver på det velkendte

bottom of page